Nieuwbouw en bestaande bouw worden na renovatie steeds luchtdichter. De VLA stelt bewoners centraal en staat voor gezonde, leefbare woningen. Daarom heeft de VLA in samenwerking met de betrokken adviesbureaus (Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs en TNO) in juli 2018 de VLA Methodiek Gelijkwaardigheid verbeterd en geactualiseerd. U vindt de vernieuwde methodiek en de gelijkwaardigheidsverklaringen hier.

Door deze actualisatie vervallen per 1 oktober 2018 de bestaande gelijkwaardigheidsverklaringen die volgens de oude methodiek zijn afgegeven. Een aantal systemen kunnen volgens de nieuwe versie niet meer gewaardeerd worden (C4a en D3). Voor overige systemen zullen nieuwe verklaringen worden afgegeven die vanaf 1 oktober geldig zijn. Deze nieuwe verklaringen zullen op onze website geplaatst worden.

Dit betekent:

  • Reeds uitgegeven bouwvergunningen met deze verklaringen blijven gewoon geldig en kunnen publieksrechtelijk gewoon worden uitgevoerd.
  • Bouwaanvragen na 1 oktober 2018 kunnen niet meer worden aangevraagd met deze verklaringen van gelijkwaardigheid volgens de VLA methodiek. Als er toch een keuze wordt
    gemaakt voor het systeem zoals hierboven wordt omschreven, dan zal er een forfaitaire waarde aangehouden moeten worden in uw Energieprestatie berekening.

De systemen C.4a en D3 worden vervangen door een variant waarbij er 1 extra meetpunt noodzakelijk is. Hierop worden wel gelijkwaardigheidsverklaringen afgegeven. In de praktijk betekent dit dat u de bovenstaande systemen kunt blijven toepassen, maar enkel met een extra sensor of meetpunt.

Bij vragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met de sector wonen VLA Ambassadeur dhr. André Meester via: andre.meester@platformbinnenlucht.nl.