De vooruitstrevende ontwikkelingen in 2016 hebben geleid tot een nieuw, innovatiever en volwassener VLA. De meeste veranderingen zijn intern gericht en dragen bij aan een beter georganiseerde branchevereniging. De grootste verandering die ook extern zichtbaar is, is de uitbreiding van het VLA-bestuur inclusief een nieuwe voorzitter. Per 1 januari jl. heeft Erik van Heuveln (Zehnder Group) het voorzitterschap van Gerard Rook (R-Vent Group) overgenomen. Gerard heeft de voorzittersrol 17 lang jaar met verve vervuld en is 27 jaar als bestuurder binnen VLA actief geweest.

Bestuurssamenstelling & bureau

Erik van Heuveln wordt als branche-brede voorzitter ondersteund in het dagelijks bestuur door Xander van Bree als vertegenwoordiger van de sector Utiliteit en Wim Hijmissen als afgevaardigde van de sector Wonen. Om een breder draagvlak te krijgen onder de leden is het algemene bestuur uitgebreid met vertegenwoordigers uit beide sectoren

Het bestuur wordt vanaf 1 februari 2017 vanuit het FME-bureau ondersteund door Remi Hompe (branchemanager), Brenda Snel (Communicatie Adviseur) en de assistants Karin van Reijn en José de Wilde. Daarnaast zal het bestuur de komende periode kijken naar extra ondersteuning voor de diverse focusgroepen, aangezien Remi Hompe zich meer zal gaan richten op de sectoren binnen de VLA. Voor de komende maanden zullen vooralsnog Remi Hompe en Brenda Snel de focusgroepen ondersteunen.

Externe expertise

Verder zal het team gebruik maken van de expertise van externen: André Meester (VLA Ambassadeur sector wonen) en Gertjan Middendorf (Business Development Manager). Door deze externe ondersteuning kunnen er meer stappen worden gezet in belangenbehartiging en inhoudelijk behandelen van technische dossiers zoals de ERP-wetgeving, BENG, NEN 1087 en Private kwaliteitsborging. Door deze krachtbundeling in samenwerking met het VLA-bureau is het bestuur van mening dat in 2017 flinke stappen gezet zullen worden binnen de VLA.