Op 4 juli kwam, op uitnodiging van RVO, een aantal stakeholders bijeen in Utrecht om in samenwerkingsverband een kwaliteitsslag voor luchtbehandelingsinstallaties te kunnen maken. De aanwezige stakeholder: FMN, NVDO, ISSO, Uneto VNI, TVVL, InfoMil, TNO, LUKA, VLA, ECE/RVO willen samen werken aan:

  • Het creëren van een gezond en optimaal binnenklimaat.
  • Het verlengen van de levenscyclus van de luchtbehandelingsinstallatie.
  • De meest energiezuinige luchtbehandelingsinstallatie.

Daarnaast hebben alle partijen toegezegd een bijdrage te willen leveren aan het ‘platform binnenluchttechniek’, opdat het platform gevuld wordt met bruikbare en gevalideerde informatie.

Roadmap
Om de samenwerking verder vorm te geven, hebben de aanwezige stakeholders vastgesteld dat er een roadmap moet worden opgesteld. Deze roadmap voor een Gezond en Energiebesparend Binnenklimaat beschrijft een integrale lange termijn visie.

De vervolgbijeenkomst, waarin de roadmap verder wordt uitgewerkt, wordt in het najaar georganiseerd.