In de Nederlandse bouw is kwaliteit bij oplevering niet vanzelfsprekend, zeker als het gaat om ventilatiesystemen. Veel ventilatiesystemen in de woningbouw doen niet wat ze moeten doen en er zijn regelmatig berichten over klagende bewoners. Onderzoeken van het ministerie van VROM uit 2007 laten onthutsende cijfers zien:

  •           In 35% van de dossiers ontbreken binnenmilieu gerelateerde berekeningen.
  •           In 30% tot 65% van de woningen wordt de vereiste ventilatiecapaciteit niet gehaald.
  •           In 90% van de woningen wordt het acceptabel geluidsniveau van de installatie overschreden.

De fabrikanten van luchttechnische apparaten verenigd in de VLA hebben het initiatief genomen voor een oplossing die de eindgebruiker centraal stelt:  de ventilatieprestatiekeuring (VPK). Bij het uitvoeren van een VPK wordt gecontroleerd of het ontwerp voldoet aan de voorschriften, of er conform het ontwerp is geïnstalleerd en of de beoogde prestaties daadwerkelijk gehaald worden. Daarnaast wordt gecontroleerd of het systeem goed is te onderhouden en of de bewoners juist zijn geïnstrueerd. De VPK is in te zetten voor alle beschikbare ventilatiesystemen. Mocht er iets niet kloppen dan heeft de bewoner een objectief bewijs in handen waarmee hij zijn recht kan halen. De VPK kan worden uitgevoerd voor oplevering maar ook, indien gewenst, in bestaande bouw.

De VPK is ontwikkeld door KBI ( Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) waarmee is gewaarborgd dat alle relevante partijen in de bouwkolom invloed hebben kunnen uitoefen op de inhoud van de keuring. De wijze van keuren is duidelijk beschreven in BRL 8010. Om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen is een certificeringssysteem opgezet. Dit biedt de opdrachtgever de zekerheid dat de keuring op een eenduidige wijze wordt uitgevoerd. Gecertificeerde bedrijven werken conform de door KBI ontwikkelde BRL 8010 richtlijn.  Zij worden hierop periodiek gecontroleerd door de certificeerder.

De bedrijven die het certificaat BRL 6000-10 ‘Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen’ ontvingen zijn:

De volgende bedrijven zijn gecrtificeerd voor het uitvoeren van  de BRL 8010 ‘Ventilatie Prestatie Keuring’:

Klik hier voor de website van KBI.