Op 29 september organiseert VLA de algemene ledenvergadering in het nieuwe FME-pand aan de Zilverstraat in Zoetermeer. U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur. De algemene ledenvergadering waarin VLA 2.0 centraal staat, start om 11.00 uur.

VLA 2.0 = Vernieuwing
VLA 2.0 staat voor bestuurlijke en organisatorische vernieuwing. Daarnaast leggen we graag een aantal voorstellen over de aanpassing van de begrotings-, contributie- en communicatiestructuur aan u voor. Een hoge opkomst is van belang, want alleen met voldoende draagvlak én goedkeuring vanuit de leden komen we tot een gedegen besluitvorming.

NB. Dit is een besloten vergadering voor uitsluitend VLA-leden! Klik hier om u aan te melden.