De NOW-regeling is voor een tweede keer aangepast. Dit maakte Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief op 1 mei bekend. De NOW-regeling vergoedt tot 90 procent van de loonkosten van bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het omzetverlies wordt bepaald door 25% van de omzet van 2019 te vergelijken met de de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen ook kiezen voor een periode die een of twee maanden later start. De belangrijkste wijziging betreft een uitwerking van de reeds eerder aangekondigde wijziging van de concernregeling. Ook zijn er drie nieuwe wijzigingen doorgevoerd.

Concernregeling

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, werd in de eerdere regeling de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Hierdoor hadden werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies geen recht op de NOW-regeling, wanneer het gehele concern onder de 20% omzetverlies uitkwam.

Doordat veel partijen nu de NOW-regeling misliepen heeft er een wijziging plaatsgevonden. Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen nu wel de NOW aanvragen, ook als het concern niet aan die voorwaarde voldoet. Er gelden echter wel extra eisen: concerns moeten bijvoorbeeld met vakbonden afspraken maken over werkbehoud en over 2020 mogen geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en is het terugkopen van eigen aandelen niet toegestaan.

Andere wijzigingen

Naast de regeling rondom concerns, hebben de volgende aanpassingen plaatsgevonden:
– Instemming openbaarmaking gegevens NOW
– buitenlands rekeningnummer en schrappen verplichting melding loonkostensubsidie
– Ten slotte is de regeling nog op enkele punten van technische aard gewijzigd

Download de brief aan de Tweede kamer via deze link. De wijzigingen vind je hier.