De actieve rol van de VLA-sectoren

De VLA bestaat uit twee sectoren: Wonen en Utiliteit. De belangen van de VLA-leden richting de woningbouw en de utiliteitssector zijn hetzelfde maar de benadering is anders. De onderwerpen, die beide sectoren op de agenda hebben staan, dragen bij aan de uniforme VLA-missie: een gezond binnenklimaat, altijd én overal. De verschillende projecten worden individueel per sector of in samenwerking met andere partijen binnen de keten uitgevoerd.

Sector Utiliteit

De wet Private Kwaliteitsborging is voor de sector Utiliteit uitgangspunt voor hun acties. Daarbij is het centrale thema natuurlijk: een gezond binnenklimaat in alle gebouwen in Nederland. Door het realiseren van instrumenten (o.a. bestekdocumenten) wil de sector een gezond binnenklimaat ‘werkbaar’ maken in de bouwkolomketen. Daarnaast staat het delen van kennis ook hoog op de agenda. Deze kennis wordt gepubliceerd op het Platform Binnenklimaattechniek in samenwerking met andere partijen.

Sector Wonen

De sector Wonen focust zich op diverse belangrijke onderwerpen zoals: Programma Gezonde Gebouwen, Platform Binnenlucht, NEN 1087, BENG, VLA-methodiek gelijkwaardigheid en Ventilatie Prestatie Keuring woningen. Daarbij is het centrale thema uiteraard: een gezond binnenklimaat voor iedereen.