FME heeft in samenwerking met onder andere VLA onderzoek gedaan om de impact van het COVID-19 virus op de bedrijfsvoering in kaart te brengen. Dit onderzoek is het vervolg op de eerste enquête die FME met haar aangesloten branches eind april heeft uitgezet. Dit keer hebben meer bedrijven meegedaan, hierdoor is de invloed op de verschillende sectoren nog beter in kaart gebracht.

Enkele resultaten van de enquête uitgelicht

  • 85% van de ondervraagden heeft last van vraaguitval en ervaart dit als de grootste belemmering. Deze vraaguitval speelt het meest vanuit de Nederlandse regio’s. Ook vanuit Duitsland is een verminderde vraag waarneembaar.
  • De maatregelen rondom Social Distancing hebben grote impact en het niet fysiek bij elkaar kunnen zijn wordt daarbij als meest belemmerend ervaren.
  • 58% van de ondernemers heeft te maken met een verhoogd ziekteverzuim.
  • Een kleine meerderheid verwacht geen liquiditeitsproblemen te hebben binnen een jaar. Echter 72% van de bedrijven verwachten in Q3 het dieptepunt te bereiken en 53% verwacht in 2021 nog steeds omzetdaling.

De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat het coronavirus in Nederland nog volop van invloed is. Bekijk voor een volledig overzicht de Infographic met de belangrijkste resultaten.

FME herhaalt deze vragenlijst periodiek onder de bij haar aangesloten branches. Wij vragen u zoveel mogelijk mee te doen, zodat we een goed beeld krijgen van hoe het in onze achterban gaat. Uiteraard worden alle gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en alleen geanonimiseerd gebruikt.