De focusgroepen en sectoren spelen binnen VLA een actieve rol.  De onderwerpen die zij op de agenda hebben staan dragen bij aan de uniforme VLA missie: gezonde binnenlucht altijd en overal. De verschillende projecten worden individueel (per sector of focusgroep) of in samenwerking met andere partijen binnen de keten uitgevoerd.

Platform Binnenklimaattechniek

Platform Binennklimaattechniek is hét online platform voor alle experts en professionals die, op welke manier dan ook, te maken hebben met klimaatinstallaties in de utiliteitssector. Dit platform is bedoeld om te informeren en kennis te delen maar biedt ook richtlijnen en praktische hulpmiddelen en geeft inzicht in hedendaagse systemen en technieken.VLA heeft als doel om nog meer partners te betrekken en nog meer kennis en kunde te bundelen en te delen. Daarnaast wil VLA de bekendheid van het platform nog meer onder de aandacht brengen bij experts en professionals.

VLA Bestekdocumenten

VLA heeft in samenwerking met het Rijksvastgoed Bedrijf een aantal bestekdocumenten ontwikkeld. Deze bestekdocumenten zijn bedoeld voor experts en professionals zoals: ontwerpers, installateurs, onderhoudstechnici, facilitair managers, gebouwgebruikers en toezichthouders. De bestekdocumenten worden specifiek geschreven voor kantoorgebouwen of schoolgebouwen. De bestekdocumenten bestaan uit 3 delen:

  1. Onderhoud & beheer
  2. Ontwikkeling & ontwerp
  3. Installatie & Montage

 

BENG

BENG staat voor ‘bijna-energie-neutrale-gebouwen’. VLA zet zich in om de BENG methodiek technologie-neutraal op te nemen in de wetgeving. De VLA werkgroep wil de overheid ervan overtuigen dat de waardering van de diverse energiebesparende mogelijkheden met ventilatiesystemen op een eerlijke wijze in de BENG methodiek worden opgenomen.

VLA methodiek gelijkwaardigheid

VLA heeft samen met Peutz, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs en TNO het initiatief genomen om tot een uniforme werkwijze te komen waarop gelijkwaardigheid wordt bepaald voor energiebesparende ventilatieoplossingen. Bekijk hier de gelijkwaardigheidsverklaringen.

Platform Gezonde Binnenlucht

De VLA sector Wonen wil het proces van gezonde binnenlucht onder de aandacht brengen bij de consument. Daarin staat de volgende vraag centraal: Waarom is binnenlucht zo belangrijk en wat doet het voor je?

Om de doelgroep hiervan te doordringen wordt ingezet op:

  1. Bewustwording (creëren)
  2. Informatievoorziening (antwoord geven op vragen)
    Die informatievoorziening zal niet alleen vanuit VLA komen. Betrouwbare partners en stakeholders worden ook gevraagd actief te participeren in het platform. Zodat de consument wordt voorzien van volledige informatie.

Ventilatie Prestatie Keuring woningen

VLA heeft het initiatief genomen voor een oplossing die de eindgebruiker centraal stelt: de ventilatieprestatiekeuring (VPK). Bij het uitvoeren van een VPK wordt gecontroleerd of het ontwerp voldoet aan de voorschriften, of er conform het ontwerp is geïnstalleerd en of de beoogde prestaties daadwerkelijk gehaald worden. Daarnaast wordt gecontroleerd of het systeem goed is te onderhouden en of de bewoners juist zijn geïnstrueerd. De VPK is in te zetten voor alle beschikbare ventilatiesystemen. Mocht er iets niet kloppen dan heeft de bewoner een objectief bewijs in handen waarmee hij zijn recht kan halen. De VPK kan worden uitgevoerd voor oplevering maar ook, indien gewenst, in bestaande bouw.
De VPK is ontwikkeld door KBI ( Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) waarmee is gewaarborgd dat alle relevante partijen in de bouwkolom invloed hebben kunnen uitoefen op de inhoud van de keuring. De wijze van keuren is duidelijk beschreven in BRL 8010. Om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen is een certificeringssysteem opgezet. Dit biedt de opdrachtgever de zekerheid dat de keuring op een eenduidige wijze wordt uitgevoerd. Gecertificeerde bedrijven werken conform de door KBI ontwikkelde BRL 8010 richtlijn.

PvE Gezonde Kantoren

De kantorenmarkt is in beweging. Nieuwe kantoorpanden verrijzen, bestaande kantoorgebouwen worden gemoderniseerd, monumenten worden omgebouwd naar kantoren. De energieprestatie krijgt daarbij tegenwoordig standaard veel aandacht, maar welke garanties zijn er dat de kantoren na oplevering ook goed (goed genoeg) scoren op de aspecten gezondheid, comfort en productiviteit?

Bij nieuwbouw en renovaties van kantoorpanden zullen er vooraf eisen geformuleerd dienen te worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Platform Binnenklimaattechniek heeft daarom het PvE Gezonde Kantoren 2018 laten opstellen. Met deze publicatie wordt een handreiking gegeven aan partijen die kantoren willen (her)ontwikkelen die niet alleen energiezuinig zijn maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend.