Het kloppend hart van een gezond binnenklimaat!

Binnen de VLA zijn veel verschillende bedrijven verenigd. Voor herkenning binnen en buiten de branche zijn deze bedrijven georganiseerd in zeven verschillende focusgroepen, die directe samenhang hebben met de sectoren Wonen en Utiliteit. De focusgroepen houden zich bezig met gevarieerde producten en diensten op het gebied van binnenklimaattechniek.

Binnenmilieu Advies

Een gezond binnenklimaat begint altijd met een goed advies. Vooral als het advies 100% onafhankelijk is. Dat is waar de focusgroep Binnenmilieu Advies voor staat. De belangrijkste onderzoeks- en adviesbureaus van Nederland, die als lid zijn aangesloten binnen de focusgroep Binnenmilieu Advies, hebben samen een uniform meetprotocol voor microbiologisch luchtonderzoek ontwikkeld. Het meetprotocol biedt praktisch en onafhankelijk advies in de vorm van gerichte oplossingen om daadwerkelijk de kwaliteit van het binnenmilieu in het betreffende gebouw te verbeteren.

NVRL-keur

Het Nederlands Verbond Reinigingsspecialisten Luchtbehandelingssystemen (NVRL) is een focusgroep binnen de VLA. Samen met TNO Bouw en Ondergrond hebben zij een keurmerk ontwikkeld voor het reinigen van luchtbehandelingssystemen. Het NVRL-keur richt zich op het onderhouden en reinigen van luchtbehandelings- en ventilatiesystemen. Dit is belangrijk aangezien een groot deel van de gezondheidsrisico’s hiermee ingeperkt kunnen worden.

De kwaliteit van het binnenklimaat heeft veel invloed op gezondheid, comfort en productiviteit. Deskundige reiniging van luchtbehandelings- en ventilatiesystemen is hier een essentieel onderdeel van. Bedrijven die het NVRL-keur dragen zijn specialisten in het reinigen van deze systemen. Doe je zaken met een NVRL-specialist, dan ben je verzekerd van de juiste kennis en kwaliteit. Het NVRL-keur kan alleen door erkende NVRL-specialisten worden afgegeven.

Ventilatiekeur

Ventilatiekeur is een focusgroep binnen de VLA bestaand uit erkende ventilatiespecialisten. Samen hebben zij het Ventilatiekeur ontwikkeld. Het Ventilatiekeur is in feite een onderhoudsnorm voor ventilatiesystemen in woningen en wordt uitsluitend door ventilatiespecialisten uitgevoerd en afgegeven.

De kwaliteit van binnenlucht is essentieel voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Het Ventilatiekeur is hét keurmerk dat schone lucht in woningen garandeert. Door de richtlijnen van het Ventilatiekeur ben je verzekert dat een gecertificeerde installateur op het juiste moment controleert, reinigt of vervangt. Zo haal je het optimale uit jouw installatie en verleng je de levensduur er van.

Luchtgordijnen

De focusgroep Luchtgordijnen bestaat uit VLA-leden die zich experts in luchtgordijnen mogen noemen. In samenwerking met verschillende partijen hebben zij voor luchtgordijnen praktische hulpmiddelen en tools ontwikkeld die nuttige informatie geven.

Luchtfilters

De focusgroep Luchtfilters bestaat uit leden die gespecialiseerd zijn in luchtfilters. Zij stellen onder andere de milieuparagraaf luchtfilters vast. Deze groep volgt zowel de nationale als internationale (Eurovent) ontwikkelingen op de voet.

Luchtdistributie

De focusgroep Luchtdistributie bestaat uit bedrijven die aangesloten zijn bij de VLA en dit onderwerp als expertise hebben. Aantal keer per jaar komen zij bij elkaar om over verschillende onderwerpen en veranderingen in de markt te praten.

Luchtbehandelingskasten

De focusgroep Luchtbehandelingskasten lobbyt met de overheid en neemt deel aan de NEN commissie 1087. Daarbij dienen zij als klankbord voor het BENG dossier en hebben ze verschillende publicaties gerealiseerd onder andere in samen werking met ISSO en ERP.