Het VLA lidmaatschap is uitsluitend bedoeld voor bedrijven die conform hun leveringsprogramma als fabrikanten, leveranciers en/of dienstverlenende organisatie in luchttechnische producten worden aangemerkt.

Voordelen lidmaatschap

Het VLA lidmaatschap wordt door de leden gekenmerkt om de volgende voordelen:

 • Belangenbehartiging
 • Samen-sterk-principe
 • Netwerk
 • Politiek Lobby
 • Marktinformatie
 • Subsidiemogelijkheden
 • Invloed op wet- en regelgeving

Algemene Ledenvergadering

VLA organiseert twee maal per jaar een Algemene Leden Vergadering. In de voorjaarsbijeenkomst staan de volgende thema’s centraal:

 • Verantwoording afleggen voorgaande jaar
 • Akkoord kascommissie

Deze bijeenkomst wordt gekenmerkt door een zogenaamde funfactor waarbij leden op een informele wijze kunnen netwerken.

Tijdens de bijeenkomst in het najaar zal een gastspreker een inspirerend betoog houden over een actueel onderwerp. Uiteraard zal het dan ook gaan over:

 • De plannen voor het daaropvolgende jaar
 • De begroting van het volgende jaar
 • De contributie voor het volgende jaar
 • De jaarafsluiting van het afgelopen jaar

Contributies

De VLA contributie bestaat uit meerdere onderdelen. Naast het basislidmaatschap is het bedrijf ook lid van minimaal één sector. Deze sectoren bepalen zelf hun contributie aan de hand van de gestelde doelen. Voor deelname aan één (of meerdere focusgroepen) geldt hetzelfde principe: de kring bepaalt zelf het jaarplan en de daaraan gekoppelde activiteiten. Afhankelijk daarvan wordt het contributiebedrag vast gesteld.

Voor meer informatie over het lidmaatschap neemt u contact op met branchemanager Remi Hompe.

Lid worden + infopakket

Na ontvangst van uw aanvraag zal het VLA secretariaat contact opnemen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met branchemanager Remi Hompe.

Download het informatiepakket
Download het inschrijfformulier

Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het VLA lidmaatschap geschiedt conform de statuten.
Beëindiging van het VLA lidmaatschap is uitsluitend mogelijk per aangetekende brief gericht aan het secretariaat van VLA.
De opzegging dient uiterlijk een half jaar voor het einde van het kalenderjaar binnen te zijn. Dat houdt in:

 • Indien de opzegging geschiedt voor 1 juli van het lopende kalenderjaar, het lidmaatschap eindigt per 31 december van dat kalenderjaar.
 • Bij opzegging na 30 juni in dat kalenderjaar: het lidmaatschap eindigt per 31 december van het daarop volgende kalenderjaar.