Gezond binnenklimaat altijd en overal

De VLA zet zich als ambitieuze en actieve branchevereniging samen met haar leden in om een gezond binnenklimaat te realiseren. Altijd én overal. Dat doen we door verschillende activiteiten vanuit de sectoren en de focusgroepen op te zetten en samenwerking te zoeken met andere partijen in de keten. Zo bundelen we kennis en expertise en werken we samen aan de realisatie van onze missie. We denken en doen mee met de invulling van bijvoorbeeld bestekdocumenten en wetgeving, maar we zijn ook initiatiefnemer van online platforms waar onze leden informatie met elkaar kunnen delen. Dit zijn onze kernactiviteiten:

Platform Binnenklimaattechniek

Voor alle experts en professionals die te maken hebben met klimaatinstallaties, is het Platform Binnenklimaattechniek dé digitale plek om kennis te halen én te brengen. Op dit online platform vind je richtlijnen en praktische hulpmiddelen en krijg je inzicht in de nieuwste systemen en technieken. Met het Platform Binnenklimaattechniek willen we leden, specialisten en partners bij elkaar brengen zodat we alle informatie kunnen bundelen.

Ontdek het Platform Binnenklimaattechniek

Platform Gezonde Binnenlucht

De VLA heeft samen met een aantal partners het Platform Gezonde Binnenlucht gelanceerd. Doelgroep van dit platform zijn consumenten die op een toegankelijke en praktische manier tips en informatie krijgen over gezonde binnenlucht. Waar moet je bijvoorbeeld op letten bij de ventilatie in je huis? Wat zijn de veroorzakers van ongezonde binnenlucht? Het antwoord op deze en andere vragen vind je op het platform.

Neem een kijkje op het Platform Gezonde Binnenlucht

Gelijkwaardigheid

De VLA streeft naar uniforme richtlijnen waarmee de gelijkwaardigheid van energiebesparende ventilatieoplossingen kan worden bepaald. Nu zijn de uitgangspunten en de manier waarop gelijkwaardigheid wordt bepaald, onderling verschillend. Het gevolg is een wildgroei aan rapporten met uiteenlopende resultaten en een discussie over de acceptatie van gelijkwaardigheidsrapporten in zijn algemeenheid, die beide niet in het belang van de VLA-leden zijn.

Gelijkwaardigheidsverklaringen

BENG

BENG is de afkorting van ‘bijna energieneutrale gebouwen’. De inzet van de VLA en haar leden is om de waardering van de diverse energiebesparende mogelijkheden met ventilatiesystemen op een eerlijke manier in de BENG-methodiek op te nemen.

Lees meer over BENG

VLA Bestekdocumenten

Als partner van het Platform Binnenklimaattechniek ontwikkelt de VLA Bestekdocumenten waarmee experts en professionals direct aan de slag kunnen. De documenten geven praktische informatie en concrete richtlijnen aan ontwerpers, installateurs, onderhoudstechnici, facilitair managers, gebouwgebruikers en toezichthouders, maar ook aan experts die te maken hebben met klimaatinstallaties.

Download de Bestekdocumenten

PvE Gezonde Kantoren

Het Programma van Eisen Gezonde Kantoren geeft inzicht in de eisen voor nieuwbouw en renovaties van kantoren waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Het PvE bestaat uit vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid en voor elk onderdeel wordt er met drie ambitieniveaus (A t/m C) gewerkt. De eerste versie werd mede op initiatief van de VLA in 2018 gelanceerd en wordt steeds meer gezien als dé standaard. Een nieuwe versie van de PvE Gezonde Kantoren wordt in september 2020 gepresenteerd. Hierin is feedback van de gebruikers opgenomen.

Download de PvE Gezonde Kantoren 2018