Een gezond binnenklimaat staat op de agenda!

De focusgroepen en sectoren spelen binnen de VLA een actieve rol. De onderwerpen die zij op de agenda hebben staan, dragen bij aan de uniforme VLA-missie: een gezond binnenklimaat altijd en overal. De verschillende projecten worden individueel (per sector of focusgroep) of in samenwerking met andere partijen binnen de keten uitgevoerd.

Platform Binnenklimaattechniek

Platform Binnenklimaattechniek is hét online platform voor alle experts en professionals die, op welke manier dan ook, te maken hebben met klimaatinstallaties. Dit platform is bedoeld om te informeren en kennis te delen. Ook biedt het platform richtlijnen en praktische hulpmiddelen en geeft het inzicht in hedendaagse systemen en technieken. Als initiatiefnemer van het platform heeft de VLA het doel om specialisten, leden en partners te betrekken om nog meer kennis en kunde te bundelen en te delen.

Naar het platform

Platform Gezonde Binnenlucht

Gezonde Binnenlucht is een initiatief van de VLA en diverse maatschappelijke, content- en kennispartners. Samen slaan zij de handen ineen om het belang van een gezond binnenklimaat op de kaart te zetten. Op het platform vindt de consument allerlei interessante en belangrijke informatie over het binnenklimaat. Wat doet het bijvoorbeeld met je? Hoe weet je of ‘jouw’ binnenlucht goed is? Wat kun je er zelf aan doen? Waar kun je terecht als jij je zorgen maakt over het binnenklimaat waar jij in woont, werk of leert?

Naar het platform

BENG

BENG staat voor ‘bijna-energie-neutrale-gebouwen’. De VLA zet zich in om de BENG-methodiek technologie-neutraal op te nemen in de wetgeving. De werkgroep binnen de VLA wil de overheid ervan overtuigen dat de waardering van de diverse energiebesparende mogelijkheden met ventilatiesystemen op een eerlijke wijze in de BENG-methodiek worden opgenomen.

Gelijkwaardigheid

Bewoners staan centraal wanneer het gaat over gezonde, leefbare woningen. Nieuwbouw en bestaande bouw na renovatie worden steeds luchtdichter. Als partner van het Platform Binnenklimaattechniek heeft de VLA het initiatief genomen voor een uniformering van de wijze waarop gelijkwaardigheid wordt bepaald voor energiebesparende ventilatieoplossingen.

Gelijkwaardigheidsverklaringen

VLA Bestekdocumenten

Als partner van Binnenklimaattechniek ontwikkelt de VLA actief bestekdocumenten voor de markt waar experts en professionals direct mee aan de slag kunnen. Professionals zoals ontwerpers, installateurs, onderhoudstechnici, facilitair managers, gebouwgebruikers, toezichthouders of experts die op, welke manier dan ook, te maken hebben met klimaatinstallaties.

Naar bestekdocumenten

PvE Gezonde Kantoren

Bij nieuwbouwprojecten en renovaties van kantoorpanden zullen vooraf eisen geformuleerd dienen te worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Platform Binnenklimaattechniek heeft in samenwerking met de VLA het PvE Gezonde Kantoren 2018 laten opstellen. Met deze publicatie wordt een handreiking gegeven aan partijen die kantoren willen (her)ontwikkelen die niet alleen energiezuinig zijn maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend.

Download PVE Gezonde Kantoren