Naar aanleiding van een succesvolle directie dag gaan we graag met positieve energie verder. Dit in de vorm van vervolgsessies. Het doel: het ontastbare van een gezond binnenklimaat tóch tastbaar maken. Tijdens het ontwikkelen van de strategie, zijn er 4 belangrijke doelen geformuleerd. Samen willen wij graag met u aan de slag om deze concreet en meetbaar te maken.

1. Installatiedeel – woensdag 30 januari
Hoe zorgen wij er gezamenlijk voor dat in de toekomst, 100% van geïnstalleerde installaties goed functioneert?  En hoe wordt het thema ‘gezond binnenklimaat’ een gebruikelijk thema bij nieuwbouw en renovatieprojecten?

2. Politieke bewustwording – maandag 4 februari
Ons doel: het thema ‘gezond binnenklimaat’ in de tweede kamer. Hoe gaan wij er gezamenlijk voor zorgen dat:
– er Kamervragen worden gesteld?
– het op de agenda van de minister komt?
– een belangrijk aandachtspunt wordt bij vakbonden, Arbo-organisaties en Arbeidsinspectie?
– onderdeel wordt van de omgevingsvergunning?

3. Publieke bewustwording – dinsdag 5 februari
De media spelen een doorslaggevende rol in de bewustwording van de publieke opinie. Wat moet er gebeuren dat de media regelmatig aandacht gaat besteden aan het thema ‘gezond binnenklimaat’? Hoe wordt het een aantoonbaar onderdeel van het publieke bewustzijn betreft de keuze voor woon-werkruimte? Willen Zorgverzekeraars mee gaan praten met het dialoog?

4. Gezond binnenklimaat Index – woensdag 6 februari
Hoe gaan we ‘gezond binnenklimaat’ uitbouwen als waardebepaling aspect bij gebouwkeuze en-inrichting? Wat is er belangrijk bij het ontwikkelen van een indicator voor ‘gezond binnenklimaat’
En hoe krijgen wij zich op hoeveel van het binnenklimaat nu al voldoet aan de definitie?

Trekker Data Tijd Thema
Remi Hompe Woensdag 30 januari 13:30 tot 17:30 uur Installatiedeel
Wim Hijmissen Maandag 4 februari 13:00 tot 17:00 uur Politieke bewustwording
Erik van Heuveln Dinsdag 5 februari 9:30 tot 13:30 uur Publieke bewustwording
Wouter Wijma Woensdag 6 februari 13:30 tot 17:30 uur Gezond binnenklimaat Index

De sessies vinden plaats bij Synergie, Tractieweg 41 te Utrecht. 

Wilt u zich aanmelden en/of meer informatie? Klik dan hier.  Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.
Graag tot dan!