Doelstelling

Op 1 januari 2018 wordt de Wet Private Kwaliteitsborging van kracht. Voor VLA biedt dit een kans om kwaliteitsborgingssysteem te realiseren zodat de kwaliteit met betrekking tot gezonde binnenlucht geborgd kan worden. Uiteraard biedt dit ook de mogelijkheid om hogere kwaliteitseisen te stellen aan de luchtinstallaties in gebouwen en woningen.
De focusgroep Ventilatiekeur heeft al een richtlijn ontwikkeld waarin beschreven wordt hoe een ventilatiesysteem onderhouden en/of vervangen moet worden. Deze norm schrijft voor dat beheerders én bewoners samen de zorg dragen voor een correct onderhouden ventilatiesysteem. Het nalaten van onderhoud kan een ongezond binnenmilieu veroorzaken wat kan leiden tot een ongezonde situatie voor mens en woning.
Daarnaast is er door VLA een ventilatieprestatiekeur ontwikkeld. De basis voor een kwaliteitsborgingsysteem is ontwikkeld, nu moet het systeem een plek in de dagelijkse praktijk krijgen.

Activiteiten

De algemene VLA doelstelling is: meer bewustwording creëren over gezonde binnenlucht. De focusgroep Ventilatiekeur gaat nog een stap verder in het bewustwordingsproces, namelijk het afgeven van een garantie over de prestatie van de ventilatie-installatie door middel van het Ventilatiekeur. Dit ventilatiekeur is bekend  bij een aantal partijen in de markt. Nu moet het ventilatiekeur meer bekendheid gaan krijgen o.a. bij Woningbouwcorporaties én bewoners. De focusgroep gaat zich hiervoor inzetten. De volgende activiteiten/ middelen worden hiervoor ingezet:

  • Ventilatiekeur beeldmerk promoten
  • publicatie van de richtlijn
  • kick off moment voor o.a. woningbouwcorporaties
  • ontwikkeling website

Publicaties

Download hier de onderhoudsnorm Woningventilatie

Documenten & Downloads

Je moet lid zijn van VLA om de verslagen, agenda’s en documenten te kunnen downloaden

Inloggen