“De energietransitie mag niet ten koste gaan van een gezond binnenklimaat!” dit stelde Jan Verdonck (bestuurslid VLA) afgelopen maandag tijdens de tafel Gebouwde omgeving. Hier ging de FME branche VLA over in gesprek met Diederick Samson over de rol van de industrie in het Klimaat- en Energieakkoord.

Bijdrage vanuit de technologische industrie
Ineke Dezentjé-Hamming (FME) legte tijdens de bijeenkomst de bijdrage van de sector direct op tafel: “We willen als technologische industrie aan de slag met de energietransitie in de gebouwde omgeving. De vraag is niet of, maar hoe. Bedrijven in de FME- en branche-achterban leveren de technologie om vaart te kunnen maken.” Hierin benadrukt ze niet alleen het belang van verduurzaming, maar ook de kansen die het biedt voor Nederland: “Als we het slim aanpakken levert de transitie niet alleen een duurzame gebouwde omgeving op, maar dragen we ook bij aan de innovatiekracht van en werkgelegenheid in Nederland. Zo worden we een showcase voor nieuwe technologie. Hierbij is voldoende en goedgeschoold personeel natuurlijk een absolute randvoorwaarde.”

De grote verbouwing
Diederik Samsom gaf tijdens de klimaattafel een update. Onder de titel ‘De grote verbouwing‘ schetst hij een beeld waarbij we goed georganiseerd en stap voor stap verduurzamen. Hierin wordt een wijkaanpak voorzien waarbij gemeentes en netbeheerders een grote rol hebben. Om te komen tot goede keuzes voor duurzame warmte per wijk wordt een afwegingsleidraad opgesteld en komt er mogelijk een expertisecentrum warmtetransitie. Investeringen in de grote verbouwing dient zich terug te verdienen in de energierekening. Zijn boodschap richting onze sector is helder: “Wij creëren beleid waardoor verduurzaming van de grond komt en terugverdientijden gunstiger worden, jullie – als industrie – moeten aan de slag met het ontwikkelen van systemen die goedkoper, stiller, kleiner en zuiniger zijn.” Na een kort gesprek over de hoofdlijnen van het te sluiten akkoord pitchen actieve ondernemers over de bijdrage die technologie kan leveren.

De ondernemers pitchen over de bijdrage van technologie:

  • “De energietransitie mag wat ons betreft niet ten koste gaan van een gezond en productief binnenklimaat.” stelt Jan Verdonck van de Nederlandse ventilatie-industrie.
  • Aris de Groot (Ecovat) van FME-platform Energy Storage NL gaat in op de meerwaarde van opslag: “Door slimme energie-opslagsystemen kunnen windmolens ook blijven draaien als er geen directe energievraag is”.
  • Rolf Ipsen (Megaman) licht toe: “Investeringen in ledverlichting zich gemiddeld in drie jaar terugverdienen. De crux zit hem dus in handhaving en bewustwording.”
  • Producten met veel potentie zijn hybride verwarmingssystemen, deze bieden de mogelijkheid te profiteren van innovaties in opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas” licht Henk Sijbing, de voorzitter van de Nederlandse verwarmingsindustrie, toe.

De volgende fase: samenwerking met technologische industrie noodzakelijk
Begin juli ligt er een conceptakkoord op hoofdlijnen, waarna de plannen worden doorgerekend. Uiteindelijk worden de doelstellingen vastgelegd in een Klimaatwet en volgt de implementatie- en uitvoeringsfase. De technologische industrie gaat de komende jaren aan de slag met deze gigantische, maar ook maatschappelijk zeer relevante opgave. Hierin participeert de sector in de innovatieagenda en rijken we onze kennis, diensten en technologie aan om de transitie tot een succes te kunnen maken.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het FME-cluster Gebouwde omgeving in samenwerking met de branches actief in de gebouwde omgeving.