De officiële presentatie van de VLA bestekdocumenten is een historische gebeurtenis! De VLA bestekdocumenten beschrijven de kwaliteitseisen die aan luchttechnische apparaten worden gesteld. De bestekken zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen VLA en het Rijks-vastgoedbedrijf. Samen hebben ze hun kennis over de prestatie van een goed functionerende binnenluchtinstallatie verzameld, gebundeld en beschikbaar gesteld. ‘Er was duidelijk behoefte aan een standaard, daarom is vastgelegd wat goede luchtkwaliteit precies inhoudt’, aldus Theo Klok namens DWA. Door het vastleggen van de ontwerpuitgangspunten en het hanteren van eenduidige ontwerpspecificaties kan de kwaliteit van een installatie worden gewaarborgd. De VLA-bestekken zijn een aanvulling op het standaard projectbestek. Het is een instrument om prestaties te waarborgen.

Erik van ‘t Hof nam de VLA bestekken trilogie namens het Rijks-vastgoedbedrijf in ontvangst. ‘Dit voorbeeld moet gevolgd worden in alle takken van de bouw’, meent van ‘t Hof. Erik van Heuveln: ‘Als VLA gaan we bewijzen dat duurzaamheid hand in hand kan gaan met veiligheid, rendabiliteit en comfort’. De winst van vandaag is de bereidwilligheid om samen te werken, te delen en samen de verantwoording te nemen voor een betere toekomst.