Recent verscheen het rapport van Urgenda “Nederland 100% duurzame energie in 2030, het kan als je het wilt”. Alhoewel ik het ambitieniveau onderschrijf, is de onderbouwing van het onderdeel gebouwde omgeving verre van geloofwaardig. Er wordt teruggevallen op praktijken die bij de huidige labelstap-benadering al niet werken, laat staan bij een ambitie waarbij we gaan voor energie-leverende woningen. Omdat ik het wat ongepast vind om dergelijke nobele en goedbedoelde plannen te overladen met kritiek, lever ik hierbij een alternatief voor bijlage 1 van het rapport. Het kan namelijk wel. Maar dan wel binnen de juiste actorencontext en met de inzet van alle kennis die we de afgelopen jaren middels experimenten hebben opgedaan.

Bekijk de gehele bijlage op greenspirator.com.