Op grond van het bouwbesluit moet bij elke aanvraag om een vergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Deze berekening bepaalt op een eenduidige en controleerbare wijze de milieubelasting van het gebouw in €/m2 per jaar.

Milieuprestatieluchtbehandelingskasten
De Vereniging Leveranciers luchttechnische Apparaten (VLA) heeft voor de luchtbehandelingskasten die haar leden produceren de milieuprestatie over de hele levenscyclus (Life Cycle Assesment) in beeld gebracht. Deze milieuprestatie is opgenomen in de nationale milieudatabase. De VLA loopt hiermee vooruit op verwachte wettelijke eisen en geeft ontwerpers de mogelijkheid om integraal duurzamer te gaan ontwerpen en is hiermee koploper in de installatiesector. Lees hier het gehele Milieuprestatie document.

Flyer
De ‘Milieuprestatie luchtbehandeling’ zal ook in beknopte versie (flyer) verschijnen voor verspreiding in de markt.