Log in om dit document te bekijken. Ontwerpbesluit houdende wijzigingen van het bouwbesluit 2012