NVRL Keurmerk

NVRL Keurmerk 2017-08-03T11:39:37+00:00

Het Nederlands Verbond Reinigingsspecialisten Luchtbehandelingsystemen (NVRL) heeft in samenwerking met TNO Bouw en Ondergrond een keurmerk voor het reinigen van luchtbehandelingsystemen ontwikkeld.

Het keurmerk is gericht op het schoon houden van de luchtbehandelingsystemen teneinde de gezondheidsrisico’s ten gevolge van vervuiling in deze systemen zoveel mogelijk te beperken. Het Verbond is opgericht door de volgende bedrijven: Air Quality Improvement, Altena Cleaning, Bevico, Blygold Nederland en Piguillet & Zn. De NVRL is onderdeel van de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA). Voor meer informatie over de NVRL kunt u contact opnemen met de secretaris van de VLA.

Kantoorgebouwen

Voor de meeste ondernemingen zijn het de mensen die bepalend zijn voor het succes.
Een goed kantoorklimaat verhoogt hun arbeidsproductiviteit met tien tot vijftien procent, en drukt het ziekteverzuim met een kwart. Dat blijkt uit onderzoek van SenterNovem, een agentschap dat voor de overheid innovatie en duurzaamheid stimuleert.

Een slecht binnenmilieu in kantoren  is een kostenpost van formaat: werkgevers, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, moeten er jaarlijks vijf miljard euro voor ophoesten. Door luchtbehandelingsinstallaties schoon en in conditie te houden wordt een positieve bijdrage geleverd aan het binnenklimaat. Hierdoor worden op jaarbasis dus miljarden bespaard.

Als voorbeeld daalt het ziekteverzuim alleen al met 0,6 procentpunt door twee keer per jaar de vuile filters in luchtverversingsinstallaties te vervangen: van bijvoorbeeld 5 naar 4,4 procent in een willekeurig bedrijf. Tegelijkertijd stijgt de arbeidsproductiviteit daardoor met drie procent. Het periodiek reinigen van het luchtbehandelingssysteem en goed laten afstellen van verwarming, ventilatie en koeling levert voor gezondheid en energiegebruik tien tot dertig procent winst op.

Vetkanalen

Bij horeca denken wij aan een gezellige ambiance met een hapje en drankje, uiteraard liefst in een nette verzorgde omgeving. Maar wat is de status van onderhoud in de luchtbehandelingsystemen in de keukens? Veelal constateren we een dikke vetaanslag aan de binnenzijde van de luchtkanalen van horeca gelegenheden, wat de hygiëne niet bevorderd.

Gezondheidszorg

Patiënten en bewoners van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen zijn vaak kwetsbaar en vatbaar voor infecties. Een gezond binnenklimaat is voor hen van cruciaal belang.

De problematieken in zorginstellingen zoals bejaarden- en verzorgingstehuizen rondom het binnenklimaat zijn groot. Er zijn diverse bronnen van infectiegevaar en diverse bronnen van geuroverlast. Te denken valt aan opslag van incontinentie materiaal, rooklucht, rookkamers, etenslucht en incontinentieproblemen van bewoners. Uw bewoners zijn kwetsbaar voor luchtverontreiniging en een slechte kwaliteit van het binnenklimaat. Een schoon en fris binnenklimaat is prettig en gezonder voor de clienten, werknemers en bezoekers. (zij voelen zich aanmerkelijk fitter en alerter).

Het primaire doel voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen is mensen gezond te maken en te houden. Een gezond binnenklimaat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is dat helaas niet altijd. Door het binnenklimaat goed te bewaken kan veel worden verbeterd en kan het beroep op zorg worden beperkt. Ook voor de medewerkers is een goed binnenklimaat van belang om ziekteverzuim en kans op fouten te beperken.

Scholen

Het binnenklimaat in scholen en kinderdagverblijven is uitgebreid in het nieuws. Vooral doordat CO2, temperatuur, en luchtvochtigheid vaak niet valt binnen acceptabele niveaus. VROM en de GGD’s hebben uitgebreid onderzoek gedaan; Zo’n 80% van de scholen in Nederland kampt met een slecht binnenklimaat. Dat zie je niet, maar je herkent het aan een muffe lucht die vaak lang blijft hangen, de beslagen ramen en de tocht als er geventileerd wordt.

De slechte kwaliteit van het binnenmilieu veroorzaakt veel gezondheidsklachten bij de kinderen en onderwijzers. Daarnaast neemt door een slecht binnenmilieu de kans op infecties toe, waardoor het verzuim stijgt. Dit heeft weer een negatief effect op de leer- en doceerprestaties. Aandacht voor de kwaliteit van het binnenmilieu zal daarom voor scholen steeds meer van belang zijn.Onderzoek heeft uitgewezen dat dagelijks 2.000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen.

Bij te hoge CO2-concentraties in klaslokalen kunnen klachten als geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn en meer dan normale vermoeidheid voorkomen. Kinderen die gevoelig zijn voor luchtverontreiniging, bijvoorbeeld astmapatiënten, kunnen hier extra of eerder last van krijgen. Op scholen met een slecht binnenmilieu is er meer kans op het overdragen van infectieziekten, zijn er meer allergenen en de daaraan gerelateerde gezondheidsklachten aanwezig, is er meer ziekteverzuim en meer geurhinder dan op scholen met een gezond binnenmilieu.

Toepassing op de volgende segmenten:

  • Peuterspeelzalen
  • Kinderopvang en naschoolse opvang.
  • Basisscholen
  • Middelbaar onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs
  • Universiteiten