Meetprotocol fijn stof bepaling in kantoren

TNO heeft begin dit jaar samen met de VLA een uniek meetprotocol  voor de bepaling van fijn stof (PM2,5) ontwikkeld. Het protocol beschrijft hoe met behulp van optische deeltjestellers op basis van een week meten  een schatting voor de jaargemiddelde fijn stof concentratie in kantoorruimtes kan worden gemaakt. Met de uitkomsten van zo’n meting is de afweging  makkelijker om filters en/of luchtbehandelingsinstallaties te installeren om zo blootstelling binnen aan fijnstofdeeltjes van bijvoorbeeld dieseluitlaatgassen te reduceren. Dit artikel geeft de achtergronden van het meetprotocol weer.

Download hier het volledige meetprotocol.

2014-09-30T14:27:03+00:00 30 september 2014|