KOMO risicomodel

In het kader van private kwaliteitsborging heeft KOMO een risicomodel ontwikkeld wat gebruikt kan gaan worden door marktpartijen. De output van het risicomodel is feitelijk de handleiding op basis waarvan de kwaliteitsborger een bouwwerk gaat controleren.

In navolging op de diverse onderlinge contacten wil KOMO graag dat VLA meekijkt en beoordeelt of de risicobeoordeling van de integrale prestaties van luchtinstallaties in het risicomodel correct is opgenomen . Daarnaast vraagt KOMO om suggesties voor verbetering. Omdat er naar verwachting meerdere vragen zullen ontstaan rondom dit thema, wil VLA vanuit de leden een werkgroep samenstellen die zich over de diverse vraagstukken zal buigen. Meer weten over het risicomodel of participeren in de werkgroep, neem dan contact op met André Meester. Zodra er een VLA-werkgroep is samengesteld en de eerste interne bijeenkomst heeft plaatsgevonden, zal een vervolgafspraak bij KOMO gepland worden.

2016-06-30T08:36:23+00:00 30 juni 2016|