Bestuur

Bestuur 2017-03-27T09:23:28+00:00

Bestuur

Het VLA bestuurt werkt conform de statuten en het huishoudelijk reglement en bestaat momenteel uit 6 personen.
Erik van Heuveln is per januari 2017 voorzitter van VLA. Hij wordt in het bestuur bij gestaan door de bestuursleden
van de sector wonen en de sector utiliteit.

Het bestuur van de sector Wonen is per 1 januari actief  en bestaat uit de volgende bestuursleden:
Wim Hijmissen (voorzitter)
Peter Schabos
Richard Gerarts

Het bestuur van de sector Utiliteit is per 1 januari actief en bestaat uit de volgende bestuursleden:
Xander van Bree (voorzitter)
Wouter Wijma
=vacature=

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de algemeen voorzitter Erik van Heuveln en de voorzitters van beide
sectoren, respectievelijk Wim Hijmissen en Xander van Bree.

Erik van Heuveln Wim Hijmissen Peter Schabos Richard Gerarts Xander van Bree Wouter Wijma =vacature=